• Weryfikacja Wieku | Potwierdź Pełnoletność | Ploom.pl

Jak zweryfikować wiek na Ploom.pl?

Z ofert dotyczących naszych produktów mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, dlatego jesteśmy zobowiązani do zweryfikowania Twojego wieku.

To samo dotyczy niepublicznych działań marketingowych – są dedykowane wyłącznie dla konsumentów zarejestrowanych w bazie marketingowej JTI, których pełnoletność zostanie potwierdzona.  

WAŻNE:             

Jeśli wyraziłeś zgody marketingowe dla JTI i dokonasz teraz zakupu na ploom.pl, otrzymasz dostęp do niepublicznych ofert JTI. Niemniej, jeżeli w ciągu 10 dni od udzielenia zgód Twój wiek nie zostanie zweryfikowany ani przez kuriera ani przez Ciebie za pomocą aplikacji TransactionLink, Twoje dane osobowe zostaną usunięte z bazy marketingowej JTI i utracisz dostęp do niepublicznych ofert i akcji JTI.

Dlatego rekomendujemy przejście dalej i zweryfikowanie wieku już teraz.

Weryfikacja wieku przez kuriera

Jeżeli nie zweryfikujesz wieku w aplikacji TransactionLink, a właśnie dokonujesz zakupu w naszym sklepie, Twój wiek zostanie zweryfikowany przez kuriera DPD przed wydaniem Ci zamówionych produktów. W tym celu przygotuj dowód osobisty.

Weryfikacja wieku z aplikacją TransactionLink

Jeżeli udzieliłeś zgód marketingowych, ale nie dokonujesz zakupu w ploom.pl, skorzystaj z aplikacji TransactionLink, zweryfikuj swój wiek wybraną metodą i ciesz się dostępem do ofert zarezerwowanych wyłącznie dla konsumentów zarejestrowanych w bazie marketingowej JTI.

Aby rozpocząć – zarejestruj się lub zaloguj się do swojego konta, przejdź do panelu konta i kliknij w przycisk „Potwierdź wiek”. Przechodząc dalej, na chwilę opuścisz nasz sklep i przejdziesz do usługi TransactionLink, który zaproponuje Ci dwie metody weryfikacji.

Po przejściu do aplikacji TransactionLink weryfikującej wiek, zapoznaj się z Regulaminem i Polityką prywatności dostawcy tej usługi i wybierz preferowaną metodę potwierdzenia Twojej pełnoletności:

- Wideo weryfikacja polegająca na porówna Twojego wizerunku zarejestrowanego przy użyciu kamerki Twojego urządzenia ze zdjęciem dokumentu również dokonanym przy użyciu kamerki. TransactionLink prześle nam jedynie informację, czy jesteś osobą pełnoletnią oraz czy już dokonywałaś/eś dla nas weryfikacji przy użyciu aplikacji.

- Weryfikacja kontem bankowym. TransactionLink udostępni nam wyłącznie następujące Twoje dane: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz informację, czy już dokonywałaś/eś dla nas weryfikacji przy użyciu aplikacji.

Zasady weryfikacji wieku przy pomocy bankowości elektronicznej

Jeśli jesteś pełnoletnią osobą palącą:

1. Chcesz potwierdzić swój wiek (co wiąże się z potwierdzeniem tożsamości) za pomocą wideo weryfikacji? Kliknij „Dalej” na naszej stronie skąd zostaniesz przekierowany do usługi TransactionLink, dzięki której zweryfikujemy twój wiek poprzez wideo weryfikację.

2. Przed udzieleniem zgody na przetwarzanie Twoich danych biometrycznych, zapoznaj się z regulaminem aplikacji oraz Klauzulą informacyjną dostępnymi w aplikacji. Jeśli jej nie akceptujesz zrezygnuj z tej formy weryfikacji. Administratorami Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z aplikacji będą TransactionLink Sp. z o.o. oraz JTI Polska Sp. z o.o.

3. Po akceptacji zgód:

    a. na przekazanie danych biometrycznych w postaci wizerunku w celu jednorazowego zrealizowania usługi potwierdzenia tożsamości i wieku poprzez porównanie wizerunku ze zdjęciem z okazanego dokumentu oraz sprawdzenie daty urodzenia na tym dokumencie,

oraz

    b. na udostępnienie przez TransactionLink sp. z o.o. spółce JTI Polska sp. z o.o. informacji potwierdzającej zweryfikowanie tożsamości i pełnoletności oraz informacji o tym, czy dana dokonywała już weryfikacji wieku za pośrednictwem TransactionLink,

Kliknij „Zezwól” i przejdź do kolejnego kroku.

4. W kolejnym kroku zostajesz przekierowany do aplikacji służącej do wideo weryfikacji. Przygotuj ważny dokument tożsamości oraz smartfona, a następnie:

    a. zeskanuj kod QR

lub

    b.  podaj swój numer telefonu, aby otrzymać bezpieczny link w wiadomości tekstowej.

5. Rozpoczynasz proces weryfikacji poprzez wykonanie zdjęcia/zdjęć dowodu tożsamości oraz swojej twarzy. Postępuj zgodnie z instrukcją.

6. Po potwierdzeniu Twojej tożsamości oraz pełnoletności nastąpi przekierowanie do formularza rejestracyjnego. Dokończ jego wypełnianie, wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych i na kontakt. Po wysłaniu formularza, konto pojawi się w serwisie, a Twoje dane zostaną zapisane w naszej Bazie Danych.

7. Pamiętaj, że zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych zawsze możesz je zmienić, usunąć lub zaktualizować.

Zasady weryfikacji wieku przy pomocy bankowości elektronicznej

Jeśli jesteś pełnoletnią osobą palącą:

1. Chcesz potwierdzić swój wiek (co wiąże się z potwierdzeniem tożsamości) przez bankowość elektroniczną? Kliknij „Dalej” na naszej stronie skąd zostaniesz przekierowany do usługi TransactionLink, dzięki której zweryfikujemy twój wiek poprzez wybrany rachunek w Twoim banku.

2. Przed udzieleniem zgody na dostęp do Twojego rachunku bankowego, zapoznaj się z regulaminem aplikacji oraz Klauzulą informacyjną dostępnymi w aplikacji. Jeśli jej nie akceptujesz zrezygnuj z tej formy weryfikacji. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z aplikacji będzie TransactionLink sp. z o.o.

3. Po akceptacji zgód:

    a. na świadczenie usługi jednorazowego dostępu do rachunku płatniczego przez TransactionLink sp. zo.o. (AIS) oraz

    b. na udostepnieniu informacji stanowiących tajemnicę płatniczą i bankową i udostępnienie tych informacji JTI Polska sp. z o.o. (udostępnione dane: imię, nazwisko, data urodzenia, informacja, czy dana osoba dokonywała już weryfikacji za pośrednictwem TransactionLink) kliknij „Zezwól” i przejdź do kolejnego kroku.

4. Wybierz bank, w którym posiadasz rachunek bankowy i przez który chcesz zweryfikować swój wiek (i tożsamość). Znajdź swój bank spośród pozycji z listy lub za pomocą wyszukiwarki.

5. Kliknij w logo swojego banku. Nastąpi automatyczne przekierowanie do procesu autoryzacji.

6. Rozpoczynasz proces autoryzacji do wybranego przez siebie rachunku bankowego poprzez wpisanie swojego identyfikatora klienta, którego używasz logując się do banku.

7. Wpisz hasło, tak jak to robisz standardowo logując się do swojej bankowości elektronicznej.

8. Zgodnie z wymaganiami dyrektywy PSD2 konieczna jest dwuetapowa weryfikacja. Może to być jednorazowe hasło SMS lub potwierdzenie logowania za pomocą aplikacji mobilnej.

9. W ramach jednego konta bankowego możesz posiadać kilka rachunków. Wybierzesz ten rachunek, do którego TransactionLink uzyska dostęp na potrzeby weryfikacji wieku oraz tożsamości i kliknij "Kontynuuj".

10. Po prawidłowym uzupełnieniu danych autoryzacyjnych i zalogowaniu się do rachunku bankowego, otrzymujesz potwierdzenie, że weryfikacja przebiegła prawidłowo.

11. Po potwierdzeniu Twojej tożsamości nastąpi przekierowanie do formularza rejestracyjnego. Dokończ jego wypełnianie, wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych i na kontakt. Po wysłaniu formularza, konto pojawi się w serwisie, a Twoje dane zostaną zapisane w naszej Bazie Danych.

12. Pamiętaj, że zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych zawsze możesz je zmienić, usunąć lub zaktualizować.

Strona Ploom.pl jest przeznaczona dla pełnoletnich osób palących.

Czy masz ukończone 18 lat?

Aby wejść na tę stronę, musisz mieć ukończone 18 lat.

Potwierdź