• Polityka zwrotów i reklamacji | Ploom.pl

Polityka zwrotów i reklamacji | Ploom.pl

Zwroty towarów:

Każda osoba, która dokonała zakupu w sklepie internetowym Ploom.pl, może w terminie 30 dni (sposób liczenia terminu wskazujemy poniżej) odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów przedstawionych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

 

  • pisemnie na adres: Fulfilio Sp. z o.o. z siedzibą w Łubnej, Łubińska 10, 05-532 Łubna lub
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

Proponujemy darmowy zwrot towaru przez kuriera DPD

Nie ponosisz kosztów przesyłki ze zwrotem towaru, jeśli skorzystasz ze zwrotów, które oferujemy przez kuriera DPD.

 

Jak dokonać zwrotu przez kuriera DPD?

1. Wejdź na stronę zwrotów przesyłki DPD:

Zwroty przesyłek DPD - DPD Polska

2. Podaj numer przesyłki lub numer telefonu,

3. Wybierz opcję zwrotu paczki – w punkcie DPD Pick-up lub odbiór przez kuriera,

4. Zapakuj zwracane produkty w paczkę i dołącz formularz zwrotu, który znajdziesz tutaj,  

5. Przekaż paczkę kurierowi lub dostarcz ją do wybranego punktu odbioru.

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z Zespołem Wsparcia Klienta.

 

Od kiedy liczyć termin do odstąpienia?

Bieg 30-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

 

  • obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części albo 
  • polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Skutek wykonania prawa odstąpienia

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. 

 

Termin na zwrot płatności dokonanych przez Klienta

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Termin na zwrot towaru:

Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres: 

Fulfilio Sp. z o.o. z siedzibą w Łubnej, Łubińska 10, 05-532 Łubna.

 

Odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru:

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

Koszty, które ponosi Klient:

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od umowy, które obowiązany jest ponieść:

• jeżeli wybrano sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy w cenie pomiędzy wybranym sposobem dostawy a najtańszym zwykłym sposobem dostawy dostępnym w Sklepie.

• Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że skorzysta z opcji zwrotu przez kuriera DPD, którą ofertuje bezpłatnie Sprzedawca.

 

Kiedy prawo odstąpienia nie przysługuje?

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów, w których przedmiotem umowy są towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Plik do pobrania:

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.   

 

Reklamacje

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność towaru oraz usługi cyfrowej z umową. 

Wszelkie reklamacje prosimy kierować na adres:

Fulfilio Sp. z o.o. z siedzibą w Łubnej, Łubińska 10, 05-532 Łubna
lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:

[email protected]

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fulfilio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Kliknij i dowiedz się więcej m.in. po co nam Twoje dane i jakie masz prawa.

W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

Informujemy, że pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

Strona Ploom.pl jest przeznaczona dla pełnoletnich osób palących.

Czy masz ukończone 18 lat?

Aby wejść na tę stronę, musisz mieć ukończone 18 lat.

Potwierdź